top of page

Välkommen 

Här finner du predikoutkast för hela kyrkoåret.

Kyrkoåret börjar 1 advent och slutar med Domssöndagen. Den 1 advent börjar med första, andra eller tredje årgången. i skrivande stund använder vi tredje årgångens texter. 3 december 2023 börjar vi om med första årgången.

 

1983 beslutades det om vilka texter som ska ingå i Evangelieboken (EB). 2003 beslutade om en ny EB med delvis andra texter. Jag håller mig främst till EB 1983, men det finns undantag. Förhoppningsvis framgår det av utkastet om det plötsligt är en text från EB 2003.

 

Du är fri att använda utkasten som du vill. Gud välsigne dig

bottom of page