top of page
Välkommen till ditt nya liv.jpg
Välkommen till ditt nya liv

ISBN 91-973127-4-6

När en människa fått eller vill ha visshet om att det Herren Jesus Kristus gjort kan tillräknas henne genom tron är det här introduktionshäftet alldeles utmärkt. Det sammanfattar Jesu försoning på ett enkelt och lätt begripligt sätt. Häftet, 24 sidor, ska ges som en present till den som längtar efter Herren.   

Det lilla häften kan vara början på ett liv i gemenskap med an handfull andra kristna, i det här sammanhanget kallat för cell, en liten gemenskap som ingår i en större.

 

PRIS 20;-

plus porto

 

Den nya Vägkartan.jpg
Den nya vägkartan
- ett välkommen till cellen 

 

ISBN 91-973127-3-8

Det här häftet, 36 sidor, fungerar som en generalbikt. Det ska användas för privat bruk och resulterar i en förbättrad självbild. Här får den nye cellmedlemmen tänka igenom sin uppväxt, inventera sin bibelkunskap, beskriva sitt liv och sina önskemål. Detta är en mycket nyttig övning.  

 

När någon vill vara med i cellgruppen bör denne får vara med på prov tre gånger för att sedan ta itu med detta häfte och samtidigt få tillgång till en handledare som själv gjort det första året.   

PRIS 30;-

plus porto

 

Det nya livet.jpg

SLUTSÅLD

Det nya livet - vägen in i Guds rike

ISBN 91-973127-5-4

Här börjar resan framåt. Boken, 109 sidor, innehåller 21 grundläggande bibelförklaringar. Den första veckan innehåller endast ett studium där den nye välkomnas till sitt nya liv. De resterande fyra veckorna innehåller var för sig fem förklaringar, en förklaring per dag. De olika veckorna har rubrikerna "Hur man lyssnar till Herren", "Ta emot Kristi frihet", "Att följa Jesus som Herren" och "Växa med Guds ord".

 

En bättre start på det nya livet är svår att tänka sig. Hela kursen gör tillsammans med en handledare och den egna cellen.    

 PRIS 100;-

plus porto

 

Välkommen till Kyrkan.jpg
Välkommen till Kyrkan

ISBN 91-973127-1-1

Cellkyrkans undervisningsmaterial "Det första året" ska studeras i tur och ordning. Efter "Det nya livet" följer denna bok, 151 sidor. Den innehåller elva veckors förklaringar. Fem studier varje vecka ger sammanlagt 55 förklaringar. När någon gör hela kursen på det sätt som det är tänkt leder det fram till andlig mognad. Ämnen som "Din nya familj", "Vad är det nya?", "Utrustad för tjänst" och så vidare ger en god personlig grund. Det är en nyckel att med kursen följer memoreringskort, att den görs tillsammans med en handledare och att medlemmen deltar i cellens veckosamlingar. 

 

Kursen är översatt till en mängd språk och har använts av hundratusentals kristna världen över. Författaren Ralph Neighbour själv menar att denna kurs är hans viktigaste bidrag till kristenheten. 

PRIS 148;-

plus porto

 

Handledarboken.jpg
Handledarboken

ISBN 91-973127-4-6

När en cellmedlem gjort materialet enligt ovan är tanken att denne själv ska vara handladera för en ny medlem. Det betyder en kraftfull repetition av materialet. När någon blir handledare för en ny medlem växer och mognar denne. 

Såväl "Det nya livet" som "Välkommen till Kyrkan" innehåller instruktioner för handledare, men den här boken fördjupar och förklarar uppdraget. Handledarboken, på 67 sidor, ska göras på elva veckor helst tillsammans med andra handledare eller blivande handledare.

 

 

PRIS 60;-

plus porto

 

Skanning_20210729 (5).jpg
Skanning_20210729 (2).jpg
Leva med Jesus - lärjungeträning för barn

ISBN 91-7288-100-3

Det finns olika slag av celler. Den renodlade cellkyrkomodellen​ är åldersblandad. Barnen är med under den inledande delgivningen och under lovsången, men går sedan tillsammans med en vuxen till en egen plats för att tala om Jesus. I avslutningen kan barn få berätta vad de gjort. 

 

Häftena är på knappt 50 sidor vardera och kan användas som det bäst passar. Häftena säljs var för sig och kostar 60;- styck. 

PRIS 60;-

plus porto

 

bottom of page