top of page
Roten som bär dig - omslag ny utgåva.jpg
Roten som bär dig
- om Israel i Nya testamentet
ISBN 978-91-89290-38-9

 

"Håkan Sunnliden har, som den eminenta bibellärare han är, skrivit en bok utifrån sitt noggranna, kunniga och ärliga studium av de nytestamentliga texterna om Israel. Boken visar både på kyrkans judiska rötter och argumenterar övertygande mot ersättningsteologin och ger samtidigt en balanserad syn på vad vi kan veta om Israels roll i ändens tid. Boken rekommenderas till var och en som vill fördjupa sig i vad Nya testamentet säger om Israel och dess plats i Guds frälsningsplan.«


- Anders Gerdmar är professor vid Southeastern University, Florida, docent i Nya
testamentets exegetik vid Uppsala universitet och rektor för Skandinavisk teologisk
högskola.

 

                                                                                                  PRIS 198;-

plus porto

 

Skanning_20210320 (2).png
Förbundet.jpg
Utkorelsen 
ISBN 91-972105-0-1

Detta lilla häfte, 33 sidor,  publicerades 1993 och ingick i en serie introduktioner om Israels folk och land. Det första häftet förklarar varför och hur det gick till ​när HERREN utvalde Israel av alla folk. Denna utkorelse kan Gud inte ångra utan den gäller än idag. 


 

 

                                                                                                  PRIS 40:-

plus porto

 

Förbundet 
ISBN 91-972105-3-6

Detta häfte, 46 sidor, publicerades 1993. I det förklarar Sunnliden närmare vad det innebär att Gud ingår förbund med Israel. Det fanns och finns olika slag av förbund, men detta är unikt eftersom HERREN själv ingår och bekräftar det. 

 

 

                                                                                                  PRIS 40:-

plus porto

 

Folket.jpg
Folket 
ISBN 91-972105-6-0

Per-Inge Storm hann skriva två initierade små häften i introduktionsserien om Israel.. I detta häfte, 59 sidor, presenterar han folket i profetiskt ljus. Beskrivningen börjar med berättelsen om Noa, via Sinai fram till Löfteslandet. Häftet innehåller intressanta uppgifter om det judiska folkets kallelse.

HåVi har endast ett fåtal ex kvar av detta häfte.

 

 

                                                                                                  PRIS 40:-

plus porto

 

Landet.jpg
Landet 
ISBN 91-972105-2-8

 

Detta häfte, 39 sidor, publicerades 1993. I det berättar Per-Inge Storm närmare om landet. På de fåtaliga sidorna hinner han skriva om landets geografi, bäckar, floder och sjöar. Han skriver om och förklarar det säregna klimatet och om naturens upprättelse.  I slutet av häftet finns ett antal kartor. Där kan man se hur de olika gränsdragningarna gjordes i Skriften.

 

 

                                                                                                  PRIS 40:-

plus porto

 

bottom of page