top of page

Något om personen

 

Carl Håkan Sunnliden, född 1 februari 1952 i Värmdö församling i Stockholms län, är en svensk präst och författare.

Håkan Sunnliden är son till civilingenjören Allan Sunnliden och Maj, ogift Pehrsson.

Sunnliden prästvigdes 1978 av biskoparna Bo Giertz och Bertil Gärtner. Han tillträdde sin första prästtjänst i Katarina församling i Stockholm samma år, fortsatte i Värnamo församling i Växjö stift 1981 och blev kyrkoherde i Hjälmseryds församling i samma stift 1983, där han verkade i elva år. Åren 1998–2016 var han tillbaka i Värnamo församling, där han hade en komministertjänst. Sunnliden slutade sin anställning 20 juli 2016 för att i stället fortsätta sin tjänst som frilansare.

Håkan Sunnliden är sedan 1975 gift med Kari Bøhn (född 1955) och tillsammans har de Victor (född 1975), Jacob (född 1978) och Elisabet (född 1981). Håkan är fil.mag och teol.lic i kyrkohistoria på en avhandling om Ralph W. Neighnbour och den renodalde cellkyrkomodellen.

Teologie kandidatexamen vid Uppsala Universitet 1977.

Praktisk-teologiska prov i Uppsala 1978.

Prästexamen vid Göteborgs Domkapitel 1978.

Filosofie Magisterexamen vid Linköpings Universitet 2002.

Teologie Licentiatexamen vid Linköpings Universitet 2007

Publikationer

 • Sunnliden, Håkan (1984). Gud skapade människan. Uppsala: Pro Veritate

 • Sunnliden, Håkan (1986). Gud välsignade människan. Uppsala: Pro Veritate

 • Sunnliden, Håkan (1988). Gud helgar människan. Nya Hjälmseryd: Åsnan 

 • Sunnliden, Håkan (1989). Kyrkan – Guds gåva?. Nya Hjälmseryd: Åsnan 

 • Sunnliden, Håkan, red. Tidskriften "Nya vinläglar". Rörvik. 1992-1996

 • Sunnliden, Håkan (1993). Utkorelsen. Rörvik: Nya vinläglar

 • Sunnliden, Håkan (1993). Förbundet. Rörvik: Nya vinläglar

 • Sunnliden Håkan, red (1993). När noten blev full drog man upp den på stranden 

 • Neighbour, Ralph W.; Sunnliden Håkan (1996). Handledarboken 

 • Neighbour, Ralph W.; Sunnliden Håkan (2000). Den nya vägkartan 

 • Neighbour, Ralph W.; Egli Jim (2000). Det nya livet 

 • Sunnliden, Håkan (2007). Framväxten av en postmodern kyrkomodell? 

 • Sunnliden, Håkan (2010). De heligas gemenskap: om celler inom Svenska kyrkan 

 • Sunnliden, Håkan (2017) Jakobs brev - en bibelteologisk kommentar 

 • Sunnliden, Håkan (2017) Motståndsrörelser i kyrkans historia, Borås 

 • Sunnliden, Håkan (2018) Galaterbrevet - en bibelteologisk kommentar 

 • Sunnliden, Håkan (2018) Vänner eller fiender? om alternativrörelser i kyrkans historia 

 • Sunnliden, Håkan (2019) Evangelium enligt Matteus - en bibelteologisk kommentar, kp 1-13.

 • Sunnliden, Håkan (2019) Evangelium enligt Matteus - en bibelteologisk kommentar, kp 14-28.

 • Sunnliden, Håkan (2020) Så länge dagen varar.  

 • Sunnliden, Håkan (2020) Apostlagärningarna - en bibelteologisk kommentar.  

 • Sunnliden, Håkan (2021) Roten som bär dig - om Israel i Nya testamentet, 

 • Sunnliden, Håkan (2021) 1 - 2 Thessalonikerbreven - en bibelteologisk kommentar 

 • Sunnliden, Håkan (2022) Filipperbrevet och Brevet till Filemon - en bibelteologisk kommentar

 • Sunnliden, Håkan (2022). Det vi inte ser: om att bli & förbli en kristen.  

 • Sunnliden, Håkan (2023). 2 Korintierbrevet - en bibelteologisk kommentar

 • Sunnliden, Håkan (2023) Romarbrevet - en bibelteologisk kommentar 

bottom of page