Månad för månad 2020

Den här kalendern visar endast mina åtaganden månad för månad. Du får gärna tänka på mig i dina förböner.

Avsikten är också, om du önskar min medverkan, att du här kan se vilka dagar eller helger jag befinner mig på annat håll.

januari 2020

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

8-12, Planeringsdagar med Frimodig kyrka, Helsingfors
15-16, Framtidsseminarium med Växjö stift, Åkersberga
19, Högmässa och föredrag, Stockaryd
26, Högmässa, ELM Örkelljunga
9, Högmässa, Roseniuskyrkan kl 16, Stockholm
13, Stiftsstyrelsen
23, Högmässa, Roseniuskyrkan kl 16, Stockholm
27, Stiftsfullmäktige
11, Föredrag, Shalom, Värnamo
14, Föredrag, Frimodig kyrka, Växjö 
25, Stiftsstyrelsen
27-30, Vår OAS-konferens i Malax, Finland
14, Stiftsstyrelsen
18, Prästkonvent, Missionsprovinsen
25-26, Föredrag, Frimodig kyrkas årskonferens i Jönköping 
25, Stiftsfullmäktige
11, Stiftsfullmäktige
tomt för närvarande
17-30, semester i Grekland
14, Böndag i Stockholm
24, Stiftsfullmäktige
19, Stiftsstyrelsen 
23, Stiftsfullmäktige
25, Stiftsstyrelsen
17, Stiftsstyrelsen