Under januari månad signerar jag boken Roten som bär dig.. Den kostar då 199;- plus frakt.

Här nedan kan du beställa kommentarerna. Särskilda F-priser finns för återförsäljare.

Kommentarer till Första och Andra Thessalonikerbreven samt till Första Korintierbrevet är under produktion och beräknas komma ut år 2021.

Roten som bär dig
- om Israel i Nya testamentet
ISBN 978-91-89290-08-2

»Håkan Sunnliden har, som den eminenta bibellärare han är, skrivit en bok utifrån sitt noggranna, kunniga och ärliga studium av de nytestamentliga texterna om Israel. Boken visar både på kyrkans judiska rötter och argumenterar övertygande mot ersättningsteologin och ger samtidigt en balanserad syn på vad vi kan veta om Israels roll i ändens tid. Boken rekommenderas till var och en som vill fördjupa sig i vad Nya testamentet säger om Israel och dess plats i Guds frälsningsplan.«


- Anders Gerdmar är professor vid Southeastern University, Florida, docent i Nya
testamentets exegetik vid Uppsala universitet och rektor för Skandinavisk teologisk
högskola.

 

                                                                                                  PRIS 238;-

inkl frakt

 

Så länge dagen varar

ISBN 978-91-88771-73-5

Boken börjar med min omvändelse och fortsätter sedan med tjänsten som präst i Svenska kyrkan. Efter att ha upplevt ett stark väckelseskeende på Fjellstedtska skolan i Uppsala blev jag oplanerat prästvigd för Göteborgs stift. Jag hörde ju hemma i Strängnäs stift, men redan 1978 betackade stiftet sig för sådana som mig. Och ändå fick jag min första tjänst i Stockholm. Herrens vägar är outgrundliga.

Boken vittnar naturligtvis om en personlig resa, men innehåller också en hel del berättelser från den andliga förnyelse som gick över landet från 1980-talet och framåt. 

PRIS 250;-

inkl frakt

 

Apostlagärningarna

ISBN 978-91-7765-458-2

Så får vi följa med Håkan Sunnliden när han tar oss med in i Apostlagärningarnas spännande och inspirerande sammanhang. För mig har det varit så att jag med åren upptäckt, att jag behöver återvända till Apostlagärningarna med regelbundenhet. Varför? Jo, i Apostlagärningarna blir det tydligt att livet i den helige Ande är hjärtslaget för den kristna kyrkans existens. Lukas ger oss kännetecknen på den första kristna gemenskapens liv och dragningskraft. Denna gemenskap kallar Lukas för de heligas gemenskap. Det är just detta som blir både inspirerande och hoppfyllt. Vi känner igen oss!

- Magnus Lind

PRIS 250;-

inkl frakt

 

Evangelium enligt Matteus, kapitel 14-28

ISBN 978-91-7765-354-7

Evangelium enligt Matteus är skrivet av tullaren Levi eller Matteus. Han antecknade vad Jesus sa och gjorde för att sedan i omgångar förfärdiga sin bok. I den andra delen får vi del av Kyrkans förhistoria.

 

Vidare av Jesu tal om den yttersta tiden. I den här kommentaren har Sunnliden valt att tolka talet i Matt 24-25 utifrån ett judiskt perspektiv. Det var tidigare inte självklart, men senare forskning läser allt oftare Nya testamentet ur ett judiskt perspektiv.  

 

Denna vers-för-vers-kommentar utkommer i två delar. Den första delen, se nedan, kommenterar kap 1-13 och  går att beställa direkt från författaren.  

PRIS 195;-

 

SLUTSÅLD

Evangelium enligt Matteus, kapitel 1-13

ISBN 978-91-7765-324-0

Evangelium enligt Matteus är skrivet av tullaren Levi eller Matteus som till sin egen förvåning blev en av Jesu 12 lärjungar. Han antecknade vad Jesus sa och gjorde för att sedan i omgångar förfärdiga sin bok. Genom Evangelium enligt Matteus kommer Guds rike till oss. Matteus återger vad Jesus förkunnade. Förkunnelsen bekräftades genom tecken och under. Jesus gav oss inte mindre än 23 liknelser för att förklara Guds rike för oss. 

Slutligen visade det sig att Jesus inte bara var en budbärare. Han är budbäraren som blev budskapet. Genom att läsa Evangelium enligt Matteus är det möjligt att lära känna Jesus från Nasaret på ett personligt sätt. Denna vers-för-vers-kommentar utkommer i två delar. Denna andra delen, kapitel 14-28, utkommer till sommaren 2019. 

PRIS 195;-

 

Galaterbrevet

ISBN 978-91-7765-224-3

 

Det är troligt att Galaterbrevet är det brev Paulus skrev först av de 13 vi har i vårt Nya testamente. Han gör här upp med judaisterna och helst ser att de nykristna hedningarna också börjar iaktta den judiska lagen. Helt enkelt att de konverterar. Paulus är rasande eftersom det undergräver allt Herren Jesus erbjudit dem fritt och för intet.

 

Brevet är lika aktuellt idag, i en tid då moralism och lagiskhet breder ut sig bland i kyrkor och samfund. Stå fasta i den frihet Kristus har vunnit åt er, manar aposteln. Samtidigt utgår han från att en kristen bemödar sig om att följa den helige Ande. En kristen kan inte leva som vore hon sin egen. Hon tillhör Herren Jesus.

  

PRIS 155;-

SLUTSÅLD

Jakobs brev

ISBN 978-91-7765-096-6

Den här boken tar oss tillbaka till de allra första kristna i Jerusalem. Herrens broder Jakob ansvarade för undervisningen för dem som kommit till tro på Herren Jesus. 

 

Kommentaren målar bakgrunden till brevet och tar oss sedan igenom vers för vers. Boken innehåller också fördjupande artiklar om Guds vishet, förmaningarnas roll och betydelse och om förhållandet mellan tro och gärningar för att ge några exempel. Boken trycks nu för andra gången.

Boken lämpar sig för varje intresserad bibelläsare, också för bibelskolelever och studenter.

PRIS 140;-

SLUTSÅLD

Vänner eller fiender?

ISBN 978-91-7765-259-5

Den här boken är en utvidgning av boken om motståndsrörelser. Den inriktar sig på motståndsrörelser i Europa och Sverige. Här kan du översiktligt läsa om Nya kyrkan, Roparrörelsen och frikyrkornas tillkomst. Bokens budskap är att underströmmarna i kyrkan ofta har upptäckt något som för tiden varit försummat. Sällan har kyrkan kunnat hantera den uppkomna situationen utan behandlat dessa grupper som fiender snarare än som vänner. Kanske är det dags att tänka om.

TD Hans Sundberg har skrivit ett förord till boken.

PRIS 190;-

inkl frakt

SLUTSÅLD

Motståndsrörelser i kyrkans historia

ISBN 978-91-7765-172-7

Boken riktar sig i första hand till alla dem som har bett och verkat för cellgrupper av olika slag. Det går nu att studera cellgruppsrörelsen i ett 30-årigt perspektiv och Dr Ralph W. Neihgbour har reviderat modellen den renodlade kyrkan. Han beklagar att det skedde en förskjutning från teologi till metod. Det viktiga är församlingens väsen, inte modell. 

 

Håkan Sunnliden hjälper dig att sätta in teologin i sitt historiska sammanhang. Vill du uppdatera modellen är det den här boken du ska köpa. Den finns endast i en begränsad upplaga.

PRIS 190;-

FOLLOW ME

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com