top of page
5 Q.jpg

5 Q -

återaktivera kapaciteten i Kristi kropp

författaren heter Alan Hirsch

Alan Hirsch besökte Sverige så sent som i mars månad 2023, men torde ändå vara okänd för de flesta av oss kristna. Märkligt nog eftersom han är en framstående missiolog med många års erfarenhet.  Han är en stark förespråkare av det nya paradigmet. Det kanske förklarar varför han inte går hem i det gamla paradigmets kyrkor och samfund. Det blir liksom provocerande. Kan det verkligen vara så att det gamla sättet att organisera kyrkan är överspelat? Behövs det ändå inte en kyrkbyggnad? En eller ett par anställda? Saknar det betydelse hur många som sitter i kyrkbänkarna?

 

Eftersom jag själv tror att det behövs nya sammanhang som är organiserade på ett annat sätt än de nuvarande har jag med intresse läst och lärt av boken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275;- plus porto

 Med den här informationen vill jag meddela två ting.

För det första har jag lyckats komma över ett antal exemplar av boken. Om du beställer den på nätet kostar den svenska översättningen, för det finns en sådan, 314;- plus porto. Beställ den av mig och du får ett mycket bättre pris: 275;- plus porto!

 

Välkommen!

      

Bibelskola-on-line går bättre och bättre och har fått en riktigt bra start. Idag har Bibelskolan 750 prenumeranter eller elever. Ungefär hälften av dem som tittar, tittar på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen. Bibelskolan är gratis och du har dessutom möjlighet att kontakta mig för samtal via email. Välkommen!

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor

bottom of page