Gud helgade människan.jpg
Gud välsignade människan.jpg
Gud skapade människan.jpg
Gud skapade människan
Gud välsignade människan
 
"Gud skapade människan" var den första boken av tre där Sunnliden sammanfattar en del av den undervisning som han höll som skolpräst i Stockholm under 1978-1981. 
Den första utkom 1984 och den andra "Gud välsignade människan" 1986. "Gud helgade människan" utkom 1988. Av de tre är de två första fortfarande tillgängliga. Den tredje är slutsåld. 
I den första skriver Sunnliden om frälsningsvisshet och i den andra om dopet i den helige Ande. Även om böckerna skrevs för länge sedan och författaren hade kunnat uttrycka sig annorlunda 40 år senare är bibeln eller den heliga Skift densamma. Därför är böckerna fortfarande läsvärda.
Gud skapade människan, PRIS: 40;- plus porto
Gud välsignade människan PRIS: 40;- plus porto
Gud helgade människan SLUTSÅLDplus porto

När noten blev full.jpg
När noten blev full ...
ISBN 91-972105-1-x
Sommarbibelskolan i Hjälmseryd, 1993, samlade stora skaror. Vi upplevde en profetisk tid där Gud började visa oss vikten av nya gemenskaper. I samband med Sommarbibelskolan gavs detta häfte, 61 sidor, ut. Det innehåller elva artiklar fördelade på tre delar, uppbyggelse, församlingsliv och tillämpning. 
   Sunnliden skrev om "den nya grunden" och översatte Wolfram Kopfermans artikel om "den friska församlingen". Kopferman (1938-2018) var en välkänd präst inom den tyska folkkyrkan, men tog vid den här tiden initiativ till bildandet av nya församlingar. Han undvek att kritisera folkkyrkan genom att förorda nya, friska församlingar. Artikeln är en sammanställning av Kopfermans åtta kännetecken på en frisk församling. Föredragen hölls på Timmernabben 1991.
   Hans Sundberg (1953- ) och Hans Johansson (1950-2008) som blev föregångare genom att bilda Vineyard församlingar har skrivit om "Guds ordningar i församlingen" och om "Husförsamlingarnas nödvändighet".
   Mycket intressant läsning nästan 30 år senare. Rekommenderas!
PRIS: 60;-
plus porto

Mot nya mål.jpg
Mot nya mål
ISBN 91-972105-4-4
Gud kallar dig att bryta upp för att vandra vidare med honom! Det budskapet förmedlade Philip Mohabir till oss år 1993. Philip Mohabir (1937-2004) föddes i en hindufamilj men som femton åring uppenbarade Jesus sig för honom och han blev kristen. Några år reste han till England för att missionera.
   Philip återvände till Guinea där han grundade mer än hundra församlingar. Han visste genom sitt möte med västvärlden att här skulle komma att ske stora förändringar.
   I den här boken, 202 sidor, talar han till oss i väst i det han jämför oss med Israels ökenvandring. Men nu, menar Philip, är det dags att gå in i Löfteslandet.
PRIS: 60;-
plus porto

A theology of NT.jpg
A Theology of the New Testament...
ISBN 08028-0680-5
George Eldon Ladd (1911-1982) var en väl erkänd nytestamentlig exeget. Han var professor  vid Fuller Theological Seminary i Kalifornien. Den här genomgången av Nya testamentet, dryga 750 sidor, är ett mästerverk.
Boken består av sex delar: The synoptic gospels, the fourth gospel, the primitive church, Paul, Hebrews and the general epistles och the apocalypse.
Boken användes som uppslagsverk på Nya Vinläglars teologiska utbildning på 1990-talet. Den används fortfarande i olika sammanhang. HåVi har endast ett par exemplar, men säljer nu dessa till halva priset.
 
PRIS: 150;-
plus porto