top of page
Sunnliden, Håkan - 2 Korintierbrevet Omslagsbild.jpg

2 Korintierbrevet -

ny bibelkommentar ute till påsk 

Ur boken

Problemet är att korintierna vilseförts att använda en annan måttstock än evangeliets. De har använt sig av världslig visdom, förlitat sig på de falska apostlarnas vältalighet, syner och uppenbarelser. Så tog de denna falska måttstock och tillämpade den på Paulus och på sig själva. Det kan med andra ord vara så att vi är «i Kristus», men beter oss som om vi inte vore det. Men detta är en väg som leder oss vilse. Det är inte rätt väg ty vi kan ju inte göra något mot sanningen …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225;- plus porto

Kyrkoherden i Bredaryd Anders Hallberg skriver:

 

Ännu en gång vill Håkan Sunnliden hjälpa oss in i Bibelns värld. Som alltid när Sunnliden är vägvisare får vi kunskap om hur samhället såg ut när Paulus skrev sina brev. Allt för att bättre kunna förstå det sammanhang Paulus levde i.

Den bibelläsare som inte enbart vill läsa bibelordet som ett tidsdokument utan också förstå vad Gud vill säga oss genom Skriften, har i Sunnlidens kommentar en utmärkt följeslagare.

2 Korintierbrevet är kanske det mest personliga av Paulus brev. Det är fjärran från ett teologiskt traktat, i stället möter vi Paulus som herde för kyrkan i Korint. Den som vill lära känna Paulus och förstå honom kan inte gå förbi 2 Korintierbrevet. Få kan som Sunnliden hjälpa oss med just detta.

Till de mer kända bibelorden ur brevet hör bland andra: ”Bokstaven dödar, men Anden ger liv” i kapitel 3, ”skatt i lerkärl” i kapitel 4 och ”När jag är svag, då är jag stark” i kapitel 12.

Där Paulus motståndare lyfter framgång och vältalighet som tecken på att de tjänar Gud, där visar Paulus på ödmjukhet, enkelhet och offervilja. Där andra pekar på sig själva, pekar Paulus på Kristus. 2 Korintierbrevet är ett mycket Kristuscentrerat brev, exemplifierat både i Paulus eget liv och i hur församlingarna bör leva sitt liv.

     

Bibelskola-on-line går bättre och bättre och har fått en riktigt bra start. Idag har Bibelskolan 750 prenumeranter eller elever. Ungefär hälften av dem som tittar, tittar på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen. Bibelskolan är gratis och du har dessutom möjlighet att kontakta mig för samtal via email. Välkommen!

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor

bottom of page