top of page

Den helige Ande är utgjuten!

Nu skiftar Kyrkans år fokus. Från 1 advent till och med Pingsthelgen handlade texterna främst om Jesus Kristus, hans person och verk. Tiden efter pingst, den som kallas trefaldighetstiden och som varar till 1 advent, riktar mer in sig på livet som kristen. Livet som kristen är fantastiskt. Det kan karaktäriseras som ett liv "i Kristus" eller som ett liv "i den helige Ande". Att det är fantastiskt betyder inte att det är problemfritt utan att allt vad vi erfar, erfar vi "i Kristus" eller "i Anden". Johannes döparen påpekade det när han förkunnade att Jesus är den som döper i helig Ande och eld! 

Tänk att få vara med Jesus dygnet runt! I framgång lika väl som i motgång!

 

Det började i Jerusalem

Nu är vår podcast Det började i Jerusalem färdig. Det blev ett två dagar långt samtal fördelade på åtta avsnitt. Många har lyssnat och hört av sig på olika sätt. Mestadels uppskattande. Det har varit lättsamma samtal om väsentligheter. Det är lätt att i efterhand tänka att "det eller det skulle vi ha haft med". "Det glömde vi säga" och så vidare, men i stort kan vi inte vara annat än nöjda. Jacob var en fantastisk samtalsledare. Jag kanske pratade lite för mycket. Victor besitter kunskaper som vare sig Jacob eller jag har. Vill du lyssna kan du klicka på länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=8CU3tV_5BaQ

Journalisten Stefan Karlsson som gjorde inspelningen skrev så här efteråt:

Jag upplever att det finns en nerv och spontanitet i samtalen mellan Håkan, Victor och Jacob som gör att det hela tiden är spännande att höra vad som kommer härnäst. För många kan det också ge ny kunskap. Så det har varit en förmån för mig att få ta del av innehållet före alla andra. Vissa av samtalen är timslånga medan andra är betydligt kortare, runt en kvart eller en halvtimme. Jag tror att detta är något som saknas i många sammanhang, det öppna och respektfulla samtalet om Bibeln och den kristna tron. Alla tycker inte likadant i alla frågor men utbytet av kunskap och erfarenheter måste pågå hela tiden. Så ta del av innehållet och låt gärna samtalen fortsätta där hemma vid köksborden.

Välkommen att lyssna!

      

Bibelskola-on-line har i skrivande stund fler än 1000 prenumeranter eller elever. Ett antal av dem har lyssnat på alla 75 avsnitten. För övrigt har ungefär hälften av dem som tittar, tittat på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen. Bibelskolan är gratis och du har dessutom möjlighet att kontakta mig för samtal via email. Välkommen!

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi produktion, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning. Vill du stödja vårt arbet med en gåva så glöm inte att ange "gåva" på inbetalningen.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor

bottom of page