top of page

Månad för månad 2022

Den här kalendern visar endast mina åtaganden månad för månad. Du får gärna tänka på mig i dina förböner.

Avsikten är också, om du önskar min medverkan, att du här kan se vilka dagar eller helger jag befinner mig på annat håll.

januari 2020

9 Högmässa, St Filippus, Stockholm
10, Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm 
23 Kyrkodag, Skånes Fagerhult (högmässa+föredrag)
29 Reflektion kring Cellkyrkan, EFS Örkelljunga

30, Högmässa, ELM Örkelljunga

februari

6,  Högmässa, St Filippus, Stockholm
7, Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm
26-27, Undervisning om Israel, Skillingaryd

 

mars

6, Högmässa, St Filippus, Stockholm
7, Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm 
11-12 CREDO, undervisning CU
20, Högmässa, föredrag på TV16:s årsmöte, Alvesta
26-27, bibelundervisning, Templet FA, Stockholm

april

2, Kyrkodag, St Filippus, Stockholm
3, Högmässa, St Filippus, Stockholm
4,Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm
10, Högmässa, Citykyrkan kl 15, Linköping 
26, Så länge dagen varar, RPG Linköping
30, Högmässa, Citykyrkan kl 15, Linköping
 

maj

1,  Högmässa, St Filippus, Stockholm
2, Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm 
15, Högmässa, St Filippus, Stockholm
16, Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm
26-29 Undervisning på ungdomsläger, Bromma
29Högmässa, St Filippus, Stockholm

juni

10-14, Bibelundervisning, Vörå, Finland
24-25, Bibelundervisning, Hjortsbergagården, Missionsprovinsens midsommarläger
26, Högmässa, St Filippus, Stockholm
27, Veckosamling med mässa, Gotlandsgatan 46, Stockholm

juli

3, Högmässa, Citykyrkan kl 15, Linköping
10, Högmässa kl 15, Gotlandsgatan 46, Stockholm
24, Högmässa kl 15, Gotlandsgatan 46, Stockholm

augusti

9, Högmässa kl 15, Gotlandsgatan 46, Stockholm
8-13, Bibelundervisning, CU, Transtrand, Sälen

september

oktober

november

december

bottom of page