top of page

Handelsbolaget HÅVI är en förkortning av Håkan och Victor. Det är alltså vi som personer som står bakom detta lilla företag.

Syftet med företaget är att möjliggöra Håkans författarskap och undervisning. Tillsammans har vi gjort den numera väl spridda "Bibelskola Online" och vi fortsätter producera kristen undervisning utifrån de kallelser Herren lagt på våra hjärtan.

De böcker som vi producerar görs till självkostnadspris och vi ser hellre att de sprids än att de tjänar pengar.

Bibelskolan online är som du vet helt gratis och vi vill inte ha det på något annat sätt. Nu har vi införskaffat en riktig mikrofon och ett bättre ljus till kommande sändningar. Vi vill gärna också göra en "Bibelskola LIVE".

För att vi ska kunna fortsätta sprida Guds ord på detta lätt tillgängliga sätt är allt stöd tacksamt. Vi försöker så gott vi kan hitta upplägg där Ni som mottagare och vi som producenter hittar glädje och uppbyggelse.

Men vi klarar oss inte utan Ditt stöd och Dina gåvor.

Önskar du ge ett ekonomiskt stöd så går det alldeles utmärkt via såväl bankgiro som Swish. Viktigt är att du märker gåvan med "Gåva HÅVI" för att vi ska kunna sköta våra förehavanden gentemot redovisning med mera.

BG 5232 - 2369

Swish 123 116 9762

bottom of page