top of page
Så länge dagen varar
Så länge dagen varar

ISBN 978-91-88771-73-5

Boken börjar med min omvändelse och fortsätter sedan med tjänsten som präst i Svenska kyrkan. Efter att ha upplevt ett stark väckelseskeende på Fjellstedtska skolan i Uppsala blev jag oplanerat prästvigd för Göteborgs stift. Jag hörde ju hemma i Strängnäs stift, men redan 1978 betackade stiftet sig för sådana som mig. Och ändå fick jag min första tjänst i Stockholm. Herrens vägar är outgrundliga.

Boken vittnar naturligtvis om en personlig resa, men innehåller också en hel del berättelser från den andliga förnyelse som gick över landet från 1980-talet och framåt. 

PRIS 229;-

plus porto

 

Den kristna kyrkan.jpg
Den kristna kyrkan 
ISBN 91-27-01795-8

Denna bok behandlar den kristna kyrkan från apostlarna till renässansen, det vill säga fram till Reformationstiden. Den är skriven av kyrkohistorikerna, biskopen Jan-Arvid Hellström (1941-1994), Per Beskow (1926-2016) och Nils-Henrik Nilsson (1952- ). 

Boken ansågs banbrytande eftersom den är den första kyrkohistoriska boken på svenska som särskilt behandlar den här tiden. Den följer samtidigt den idéhistoriska utvecklingen och utvecklingen av kyrkans gudstjänstliv. Jag använde boken som kursbok när Nya Vinläglar drev sin teologiska utbildning på 1990-talet.

 

Boken är utgången från förlaget, men jag kan sälja några överblivna exemplar till en billig penning. 

 

                                                                                                  PRIS 98;-

plus porto

 

Sunnliden,_Håkan_-_Vänner_eller_fiender_
Vänner eller fiender?

ISBN 978-91-7765-259-5

Den här boken är en utvidgning av boken "Motståndsrörelser i kyrkans historia". Den följer upp temat om majoritets och minoritetskyrkor, men ger också exempel från svensk historia. Här kan du översiktligt läsa om Nya kyrkan, Roparrörelsen och frikyrkornas tillkomst. Bokens budskap är att underströmmarna i kyrkan ofta har upptäckt något som för tiden varit försummat. Sällan har kyrkan kunnat hantera den uppkomna situationen utan behandlat dessa grupper som fiender snarare än som vänner. Kanske är det dags att tänka om.

TD Hans Sundberg har skrivit ett förord till boken.

PRIS 165;-

plus porto

Kyrkan Guds gåva.jpg
Kyrkan - Guds gåva

ISBN 91-971101-2-4

Under åren som kyrkoherden i Hjälmseryd brottades Sunnliden med frågan om församlingens förnyelse. Gapet mellan ideal och verklighet syntes alltför stort. Därav frågetecknet. I kampen blev den här boken till som redovisar Martin Luthers sju kännetecken på kyrkan. 

Boken skrevs redan 1989, men kom aldrig ut på marknaden utan blev liggande.  I den avslutande delen skriver Sunnliden om framtidens församlingar. I den berättar han om hur missionshusen växte fram i Hjälmseryd och frågar sig om det kan hända igen. Här börjar med andra ord tankarna om nya församlingar formas.  

 

PRIS 60;-

plus porto

Motståndsrörelser i kyrkans historia

ISBN 978-91-7765-172-7

Boken riktar sig i första hand till alla dem som har bett och verkat för cellgrupper av olika slag. Det går nu att studera cellgruppsrörelsen i ett 30-årigt perspektiv och Dr Ralph W. Neihgbour har reviderat modellen den renodlade kyrkan. Han beklagar att det skedde en förskjutning från teologi till metod. Det viktiga är församlingens väsen, inte modell. 

 

Håkan Sunnliden hjälper dig att sätta in teologin i sitt historiska sammanhang. Vill du uppdatera modellen är det den här boken du ska köpa. Den finns endast i en begränsad upplaga.

Endast några exemplar kvar på upplagan.

PRIS 165;-

plus porto

bottom of page