top of page
Romarbrevet_Omslagsbild_MELLAN.jpg

Romarbrevet -

en bibelteologisk kommentar

Två av mina vänner har fått läsa den i förväg och båda har uttryckt sin glädje över den. Kyrkoherden och bibelläraren Björn Gusmark skriver: 

En mycket välskriven och överskådlig kommentar över en av Nya Testamentets 

mest grundläggande texter. Inte minst att författaren lyfter fram brevets unika 

tillkomstsituation med en begynnande separation mellan judekristna och 

hednakristna kastar ljus över innehållet. Håkan Sunnliden delar med sig av sin 

gedigna erfarenhet som exeget och bibellärare och öppnar upp texten för bibelläsaren.

 

Hans Lundaahl, präst och bibellärare i EFS och Svenska kyrkan skriver:

I Romarbrevet ligger den kristna läran i dagen. Där får vi koll på vad klassisk kristen tro handlar om. Alla som törstigt söker sig till källan, den heliga Skrift, kan behöva hjälp att förstå budskapet. Håkan Sunnlidens kommentar till Romarbrevet är en skattkammare för varje enskild bibelläsare. Han delar generöst med sig av många års inhämtade bibelkunskap och teologiska studier. Hans erfarenhet som präst i församling, som förkunnare och bibellärare bli synlig i förklaringen av Romarbrevet.

 

I denna kommentar talar Romarbrevet självt och här möter vi kärnevangeliet. Den senare tidens bibelforskning, som lyfter fram kristendomens judiska rötter, får ett tydligt utrymme i kommentaren och det öppnar för viktiga insikter.  Håkan guidar bibelläsaren och låter urkyrkan, kyrkofäderna och bibelforskningen genom historien komma till tals och i synnerhet vår tids bibelutläggningar.

 

Vill du komma Romarbrevet nära och lära känna Jesuslivet? Ja, då är denna kommentar ett mycket värdefullt hjälpmedel. Kommentaren passar utmärkt för enskilda, för bibelskolor, för smågrupper och församlingar. Romarbrevets budskap hjälper oss att hålla oss på vägen och vandra med Herren Jesus.

 

Du beställer enklast genom att mejla mig på hakan.sunnliden@telia.com. Kommentaren omfattar 290 sidor och kostar 180; - plus porto.  

 

Välkommen med din beställning!

      

Bibelskola-on-line fick en riktigt bra start. Idag har Bibelskolan närmare 800 prenumeranter eller elever. Ungefär hälften av dem som tittar, tittar på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen. Bibelskolan är gratis och du har dessutom möjlighet att kontakta mig för samtal via email. Välkommen!

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi produktion, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor

bottom of page