Filipperbrevet.jpg

Filipperbrevet och Brevet till Filemon

 

Ur förordet

Den här kommentaren överraskade mig ordentligt. Vanligtvis klumpar man ihop de så  kallade fångenskapsbreven (Ef, Fil, Kol och Filem) och förlägger dem till Rom år 61 e Kr. Jag har i stället förlagt Filipperbrevet och Brevet till Filemon till Efesus år 56.

 

Det tog lite tid innan jag vågade ansluta mig till forskare som Bonnie B. Thurston och René Kieffer, men när valet väl var gjort känns det rätt och riktigt. Thurston var en ny bekantskap för mig. Hon ger intryck av att vara mycket kunnig i det grekiska språket och det gör att också jag tvingats fördjupa mig i det. Det framgår förmodligen av att jag oftare än i tidigare kommentarer återgett de grekiska orden. Hon har skrivit den kommentar till Filipperbrevet jag främst använt mig av. Kommentaren en ingår i serien Sacra pagina och i den ingår även kommentaren av Brevet till Filemon.  

 

 

 

De båda breven präglas av att Paulus är fånge, grekiska doulos. Ordet

betyder slav eller tjänare. Begreppet är centralt vid den här tiden när upp

emot en tredjedel av befolkningen kunde ha varit slavar Jag bad min

gode vän, TD Hans Sundberg, att göra och skriva ett särskilt

appendix om slaveriet i Bibeln och under antiken. Det visade sig

att slavkulturen var mycket påtaglig i den miljö Paulus verkat i.

Jag riktar härmed mitt varma tack till Hans för hans bidrag.

  

 

             225;- plus porto

Kanske förvånar det någon men faktum är att i augusti 2022 kommer SEMNOS att ge ut ännu en bok av Håkan. Den heter Det vi inte ser - om att bli och förbli en kristen. Titeln är hämtad från Romarbrevet 8:24 där Paulus skriver: "Men om vi hoppas så det vi inte ser, så väntar vi uthålligt."

 

Gör så här för att beställa ett signerat ex av

Så länge dagen varar

1. Klicka här och ange namn och adress
 
2. HåVi skickar ut boken och bifogar faktura.
 
3. Då får du ett signerat ex i din brevlåda

Bibelskola-on-line går bättre och bättre och har fått en riktigt bra start. Idag har Bibelskolan över 680 prenumeranter eller elever. Ungefär hälften av dem som tittar, tittar på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen. Bibelskolan är gratis och du har dessutom möjlighet att kontakta mig för samtal via email. Välkommen!

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor