Thessalonikerbreven_Omslagsbild_MELLAN (

Pingst-tiden

 

Nu har vi gått in i pingsten, in i den helige Andes tid. Åtminstone i liturgisk mening. Vi firar inte pingst endast under en vecka , utan i ett mer allmänkyrkligt perspektiv, firar vi pingsten, eller tiden efter pingst, ända fram till 1 advent. I vår tradition talar vi om söndagarna efter Heliga Trefaldighet, men i andra traditioner som är mer allmänneliga talar man om söndagarna efter pingst. 

 

Jag är inte ute efter att tala om petitesser eller liturgiska finurligheter, men vill peka på att tiden fram till advent faktiskt handlar om livet i den helige Ande. Det är den kristnes livsuppgift att leva tillsammans med Kristus i den helige Ande. Det är genom Anden som Herren Jesus föder oss på nytt, förklarar oss för rättfärdiga och helgar oss.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till kommentaren, 1 och 2 Thessalonikerbreven, har TD, pastorn och gode vännen Hans Sundberg, Uppsala, skrivit ett mycket läsvärt appendix om livet i den helige Ande. Det är en 30 sidor lång uppsats om livet i den helige Ande, det vill säga om den kristna etiken! Och det är mycket läsvärt. Uppsatsen förklarar och lägger ut vad Paulus skriver i Thessalonikerbreven. Det handlar om arbetsmoral och sexualetik. Jag tycker att den del som behandlar sexualetiken och som gett upphov till helt olika översättningar av 1 Thess 4:3-8 är särskilt intressanta. Boken rekommenderas bara av den anledningen varmt. 

 

Beställ på min adress hakan.sunnliden@telia.com

Boken kostar 165;- plus porto

 

  

 

Gör så här för att beställa ett signerat ex av Roten som bär dig - om Israel i NT
1. Klicka här och ange namn och adress
 
2. HåVi skickar ut boken och bifogar faktura.
 
3. Då får du ett signerat ex i din brevlåda

Bibelskola-on-line går bättre och bättre. har fått en bra start. Idag närmar mer än 620 elever. Ungefär hälften av dem som tittar, tittar på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen.

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor