top of page

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

I natt ljöd ropet: ”Kristus är uppstånden” och församlingen svarade med ett hjärta och en mun: ”Ja, han är sannerligen uppstånden”. Påsknatten gick över till gryning och morgon. Den åttonde dagen, evighetens dag, blev synlig när Herren Jesus visade sig för de sina. Visste du att det i Nya testamentet finns åtminstone nio olika berättelser om hur Jesus visade sig först för kvinnorna, apostlarna, femhundra bröder på en och samma gång och senare för Saulus? Plötsligt stod det klart för dem vem Jesus är.

 

Uppståndelsen från de döda kastar ljus över våra frågor. ”Det var inte möjligt för döden att behålla honom”, förkunnade Petrus på Pingstdagen.

Ny podcast!

I vår familj har vi ofta samtalat om Guds evangelium. Vem är Jesus? Hur ska vi förstå hans förkunnelse och undervisning? Är det möjligt att tillämpa vad han lär? Varför visade han inte oftare sin makt och härlighet? Det var endast undantagsvis hans gudom glimtade till. Var det nödvändigt för honom att i allt fullgöra lagen och att utstå dess straff? Hur ska vi förstå att den Oskyldige fick lida döden på ett kors? Nu har vi spelat in några av våra senaste samtal Du finner dem på 

https://www.youtube.com/watch?v=8CU3tV_5BaQ

Journalisten Stefan Karlsson som gjorde inspelningen skrev så här efteråt:

Jag upplever att det finns en nerv och spontanitet i samtalen mellan Håkan, Victor och Jacob som gör att det hela tiden är spännande att höra vad som kommer härnäst. För många kan det också ge ny kunskap. Så det har varit en förmån för mig att få ta del av innehållet före alla andra. Vissa av samtalen är timslånga medan andra är betydligt kortare, runt en kvart eller en halvtimme. Jag tror att detta är något som saknas i många sammanhang, det öppna och respektfulla samtalet om Bibeln och den kristna tron. Alla tycker inte likadant i alla frågor men utbytet av kunskap och erfarenheter måste pågå hela tiden. Så ta del av innehållet och låt gärna samtalen fortsätta där hemma vid köksborden.

Välkommen att lyssna!

      

Bibelskola-on-line har i skrivande stund fler än 1000 prenumeranter eller elever. Ett antal av dem har lyssnat på alla 75 avsnitten. För övrigt har ungefär hälften av dem som tittar, tittat på sin dator och hälften på sin mobil. Det är en poäng att avsnitten ska vara lättillgängliga. Om du är hemma, sitter på tåget eller befinner dig på annan plats än hemmet ska inte spela någon avgörande roll. Inte heller ska det ha någon betydelse var du befinner dig i världen. Bibelskolan är gratis och du har dessutom möjlighet att kontakta mig för samtal via email. Välkommen!

Tillsammans med äldste sonen Victor äger vi Handelsbolaget, HåVi produktion, för att underlätta fakturering av böcker och tjänster. Du beställer enklast genom att ovan gå till "böcker". Beställningarna går till olika distributörer. Om du beställer från Håkan skickar bolaget faktura med e-post. Du kan inte beställa genom SWISCH. Det numret, 123 116 9762,  är endast för betalning. Vill du stödja vårt arbet med en gåva så glöm inte att ange "gåva" på inbetalningen.

Välkommen igen önskar

Håkan och Victor

bottom of page